عمومی

با رتبه ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ چی قبول می شم؟

یکی از معضلات اصلی دانشجویان انجام انتخاب رشته به روش درست است که بعدا برایشان پشیمانی به بار نیاورد.

در ادامه ما به رشته ها و دانشگاه هایی که می توانید با رتبه بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ در آن ادامه تحصیل دهید به تفکیک منطقه اشاره کرده ایم.

رشته های گروه تجربی به صورت زیر است:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مهندسی بهداشت محیطشیراز۱
زیست شناسی جانوریشهرکرد۱
روانشناسیغیر انتفاعی دانش البرز – قزوین۱
اقتصاد کشاورزیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری۱
مدیریت بازرگانیپیام نور استان البرز۱
شیمی محضیزد۱
بهداشت و بازررسی گوشتتبریز۱
علوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی شاهرود۲
پرستاریعلوم پزشکی ایلام۲
اتاق عملعلوم پزشکی کرمانشاه۲
هوشبریعلوم پزشکی ایرانشهر۲
بهداشت عمومیتنکابن۲
حسابداریغیر انتفاعی علم و فرهنگ۲
مهندسی بهداشت محیطعلوم پزشکی اردبیل۳
علوم و مهندسی محیط زیستپیام نور البرز – کرج۳
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیایلام۳
زیست شناسی سلولی مولکولیشهر کرد۳
مهندسی بهداشت محیطعلوم پزشکی لرستان – خرم آباد۳
مهندسی بهداشت محیطعلوم پزشکی یزد۳
زیست سلولی مولکولیشهید چمران – اهواز۳

 

رشته های گروه ریاضی که با این رتبه می توانید در آن به تحصیل ادامه دهید به شرح زیر است:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مهندسی شیمیتبریز۱
فیزیکاصفهان۱
مهندسی معدنسهند – تبریز۱
مهندسی معماریغیر انتفاعی ارشاد – دماوند۱
شهر سازیهنر۱
مهندسی مواد و متالوژیتبریز۱
علوم و مهندسی آبفردوسی مشهد۱
مهندسی برقدامغان۲
معمارزی داخلیغیر انتفاعی رسام – کرج۲
مدیریت بازرگانیگنبد۲
مهندسی پلیمرارومیه۲
مهندسی اپتیک و لیزرصنعتی ارومیه۲
ریاضیات و کاربرد هاگیلان – رشت۲
مهندسی شهرسازیلرستان – خرم آباد۳
مهندسی برقاموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین۳
علوم کامپیوتررازی – کرمانشاه۳
مهندسی پزشکینیشابور۳
شیمی محضپیاو نور واحد خوزستان – اهواز۳
فیزیکصنعتی سهند – تبریز۳
مهندسی عمرانسمنان۳

 

رشته های گروه انسانی که می توانید با این رتبه در آن تحصیل کنید عبارتند از:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مدیریت بازرگانیپیام نور استان تهران۱
مدیریت دولتیپیام نور ورامین۱
حسابداریغیر انتفاعی بصیر۱
مدیریت بازرپانیپیام نور رباط کریم۱
تاریخارومیه۲
اقتصادلرستان – خرم اباد۲
جامعه شناسینیشابور۲
مدیریت صنعتیولیعصر – رفسنجان۲
مترجمی زبان عربیشهید چمران – اهواز۲
جغرافیاگلستان گرگان۲
ایران شناسیبوعلی سینا همدان۲
علوم ورزشیسمنان۲
اقتصادباهنر کرمان۲
زبان و ادبیات فارسیبیرجند۳
زبان شناسیاصفهان۳
مدیریت دولتیهرمزگان – بندر عباس۳
باستان شناسیتهران۳
فلسفه و حکمت اسلامیفردوسی مشهد۳
گردشگریشهر کرد۳
روانشناسیملایر۳

 

انجام درست انتخاب رشته مستلزم داشتن اطلاعات کافی و مراجعه به متخصص است.

برای افزایش اطلاعاتتان راجع به رشته های مختلف؛ می توانید به سایت دانشمندان جوان مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *