آکادمی زبان دانشمندان جوان با برگزاری دوره های تربیت مدرس(TTC) که شامل:متدهای به روز،تکنولوژی مدرن،برگزاری کلاس های شبیه سازی تدریس،مستقیم وارد بازار کار شدن،یادگیری روانشناسی تدریس،مشغول شدن تو خود آموزشگاه بعد از اتمام تی تی سی،ارائه مدارک معتبر TTC و TKT بعد از پایان دوره آموزشی