عمومی

با رتبه بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ چی قبول میشم؟

یکی از دغدغه های اصلی همه داوطلبان کنکور محل و رشته قبولی آن هاست، ما در این مقاله به رشته ها و دانشگاه هایی که می توانید با رتبه ۷۰۰۰ الی ۸۰۰۰ در هر یک از گروه های ریاضی، تجربی و انسانی قبول شوید را به تفکیک منطقه اشاره کرده ایم.

در گروه علوم تجربی رشته هایی که احتمالا می توانید اب این رتبه در آن به تحصیل بپردازید به شرح زیر است:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
علوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی فسا۱
پرستاریعلوم پزشکی اردبیل۱
تکنولوژی اتاق عملعلوم پزشکی فسا۱
شیمی کاربردیقم۱
گفتار درمانیعلوم پزشکی زاهدان۱
زیست شناسی جانوریشهید بهشتی تهران۱
ماماییعلوم پزشکی اردبیل۱
دکتری عمومی دامپزشکیفردوسی مشهد۲
پرستاریعلئم پزشکی اردبیل۲
روانشناسیپیام نور استان همدان۲
پرستاریعلوم پزشکیرفسنجان۲
علوم تغذیهعلوم پزشکی خراسان شمالی۲
پرستاریعلوم پزشکی مازندران۲
تکنولوژی پرتو شناسیعلوم پزشکی یزد۲
کاردرمانیعلوم پزشکی مشهد۲
ماماییعلوم پزشکی مشهد۲
پرستاریعلوم پزشکی کردستان۳
اعضای مصنوعی و وسایل کمکیعلوم پزشکی شیراز۳
پرستاریعلوم پزکی آبادان۳
ماماییعلوم پزشکی بندرعباس۳
زیست فناوریالزهرا(س)۳
علوم تغذیهعلوم پزشکی یاسوج۳
پرستاریعلوم پزشکی ارومیه۳
آموزش ابتداییفرهنگیان پردیس امام خمینی(ره) گرگان۳

 

در گروه علوم ریاضی، رشته ها و محل قبولی که احتمالا می توانید در آن ها ادامه تحصیل بدهید عبارتند از:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مهندسی عمرانشهید باهنر کرمان۱
مهندسی صنایعتبریز۱
فیزیکفردوسی مشهد۱
مهندسی نفتصنعت نفت۱
علوم و مهندسی آبتهران۱
امارعلو م فرهنگ۱
مهندسی نقشه برداریتبریز۱
مهندسی مکانیمبوعلی سینا همدان۲
مهندسی کامپیوترمحقق اردبیلی – اردبیل۲
مهندسی ماشین های صنایع غذاییتهران۲
مهندسی کامپیوترقم۲
فیزیکتبریز۲
مهندسی معماریفنی مهندسی گرمسار۲
مهندسی انرژیصنعتی قم۲
مهندسی عمرانعلم و فناوری مازندران۳
اقتصادشهید باهنر کرمان۳
مهندسی نفترازی کرمانشاه۳
مهندسی کامپیوترایت الله بروجردی۳
مهندسی برقسمنان۳
مهندسی ایمنی و بازررسی فنیهرمزگان  – بندر عباس۳

 

در گروه علوم انسانی رشته ها و دانشگاه هایی که می توانید در آن ها درس بخوانید به قرار زیر است:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مطالعات خانوادهشهید مدنی آذربایجان۱
فقه و مبانی حقوق اسلامیبزرگمهر قاینات۱
گردشگریسمنان۱
مدیریت بازرگانیهرمزگان – بندرعباس۱
علوم ورزشیشهر کرد۱
تاریخ و تمدن ملل اسلامیالزهرا(س)۱
زبان و ادبیات فارسینیبشابور۱
مدیریت صنعتیاراک۲
حسابداریصنعتی شاهرود۲
اقتصادزنجان۲
حسابداریصنعتی شاهر.د۲
جامعه شناسیعلامه طباطبایی۲
حقوقدامغان۲
مشاورهمحقق اردبیلی۳
مشاورهلرستان۳
حقوقملایر۳
مدیریت مالییزد۳
علوم تربیتییزد۳
فلسفهشهید بهشتی تهران۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *