عمومی

با رتبه زیر ۱۰۰۰ چی قبول میشم؟

با رتبه زیر ۱۰۰۰ در چه دانشگاهی و چه رشته ای قبول می شم؟

ابتدا قصد داریم راجع به رتبه های زیر ۱۰۰۰ رشته تجربی منطقه یک، دو و سه صحبت کنیم:

رتبهدانشگاهرشتهمنطقه
۱علوم پزشکی تهرانپزشکی۱
۳۸علوم پزشکی شیرازپزشکی۱
۴۸علوم پزشکی شهید بهشتیپزشکی۳
۱۰۱علوم پزشکی شیرازدندان پزشکی۲
۲۵۹علوم پزشکی اصفهاندارو سازی۳
۴۱۵علوم پزشکی شهید بهشتیپزشکی۱
۴۷۹علوم پزشکی یزدپزشکی۲
۵۳۱علوم پزشکی تبریزپزشکی۲
۶۱۹علوم پزشکی اصفهاندارو سازی۱
۶۵۷علوم پزشکی قزویندندان پزشکی۳
۷۳۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکیپزشکی۲
۷۷۶دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدارو سازی۲
۹۳۶علوم پزشکی زنجانپزشکی۱
۹۸۹علوم پزشکی مشهددارو سازی۳
۹۹۰علوم پزشکی فساپزشکی۱
۹۹۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدندانپزشکی۲
۹۶۳علوم پزشکی ارومیهپزشکی۳
۹۵۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدندانپزشکی۱

 

حال نوبت به رشته ریاضی و فیزیک و رتبه های مختلف در این رشته است:

رتبهدانشگاهرشتهمنطقه
۵صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر۱
۶تهرانمهندسی برق۱
۳۸صنعتی شریفمهندسی برق۲
۱۳۶تهرانمهندسی کامپیوتر۳
۲۰۳صنعتی امیر کبیرمهندسی کامپیوتر۲
۲۸۴تهرانمهندسی مکانیک۱
۳۲۴صنعتی شریفریاضی و کاربرد ها۱
۴۷۴صنعتی امیر کبیرمهندسی مکانیک۲
۵۷۵شهید بهشتی-تهرانمهندسی کامپیوتر۱
۶۵۹علم و صنعتعلوم کامپیوتر۳
۶۷۱صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی کامپیوتر۱
۸۰۱صنعتی امیر کبیرمهندسی صنایع۱
۸۷۵صنعتی امیر کبیرمهندسی هوا فضا۲
۸۸۳صنعتی شریفمهندسی مواد و متالوژی۱
۹۱۹تهرانمهندسی عمران۲
۹۴۴فرهنگیان-پردیس شهید بهشتی مشهدآموزش فیزیک۳
۹۷۱شهید بهشتی-تهرانمهندسی معماری۱
۱۰۰۰فردوسی مشهدمهندسی کامپیوتر۱

 

رشته ها و دانشگاه هایی که با رتبه زیر ۱۰۰۰ انسانی می توانید قبول شوید عبارتند از:

رتبهدانشگاهرشتهمنطقه
۴تهرانحقوق۱
۲۷علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی۱
۵۴فرهنگیانآموزش مشاوره۲
۱۲۴شیرازروانشناسی۳
۲۲۷علامه طباطبایی تهرانروانشناسی۲
۲۳۹شهید بهشتی تهرانمدیریت بازرگانی۱
۳۰۵الزهرا تهرانحقوق۲
۳۹۲شهید بهشتی تهرانجامعه شناسی۱
۴۵۵تهرانعلوم سیاسی۳
۴۶۶تهرانعلوم ورزشی۳
۵۱۷خوارزمیروانشناسی۱
۵۷۹شاهد تهرانحقوق۱
۷۰۸پردیس امیر کبیر کرجآموزش جغرافیا۲
۸۱۵پردیس شهید هاشمی نژاد مشهدآموزش الهیات۲
۹۶۱خوارزمی تهرانحسابداری۳
۹۸۵اصفهانمشاوره۲
۹۹۴پردیس شهید بهشتی مشهدآموزش ادبیات فارسی۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *