عمومی

با رتبه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ چی قبول میشم؟

رشته های قبولی در گروه علوم تجربی منطقه یک، دو وسه به شرح زیر هستند:

دانشگاهرشتهمنطقه
علوم پزشکی سمنانپزشکی۱
علوم پزشکی البرزداروسازی۱
علوم پزشکی تبریزدکترای عمومی دامپزشکی۱
علوم پزشکی کرمانداروسازی۱
علوم پزشکی تبریزهوشبری۱
شهید بهشتی تهرانفیزیو تراپی۱
تهرانزیست شناسی سلولی مولکولی۲
علوم پزشکی مشهدداروسازی۲
علوم پزشکی بوشهردندانپزشکی۲
علوم پزشکی رفسنجاندندان پزشکی۲
علوم پزشکی زاهداندارو سازی۲
فرهنگیان-پردیس شهید هاشمی نژاد مشهدآموزش شیمی۲
علوم پزشکی تبریزعلوم تغذیه۳
شهید بهشتی تهرانفیزیوتراپی۳
علوم پزشکی مشهدکاردرمانی۳
علوم پزشکی اصفهانساخت پروتز های دندانی۳
علوم پزشکی کاشانداروسازی۳
علوم پزشکی بندر عباسدندانپزشکی۳
علوم پزشکی ایلامپزشکی۳
علوم پزشکی یاسوجدندان پزشکی۳
علوم پزشکی اراکپزشکی۳
علوم پزشکی بابل-شهریه پردازدندان پزشکی۳

 

 

رشته های قبولی در گروه ریاضی منطقه های یک، دو و سه عبارتند از:

دانشگاهرشتهمنطقه
فردوسی مشهدمهندسی کامپیوتر۱
فردوسی مشهدمهندسی معماری۱
علم و صنعت ایرانمهندسی مکانیک۱
صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسی پزشکی۱
صنعتی امیر کبیرمهندسی هوا فضا۱
علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع۱
صنعتی شریفمهندسی نفت۱
خواجه نصیرالدین طوسی تهرانمهندسی عمران۲
شهید بهشتی تهرانمهندسی پزشکی۲
مهندسی دریاصنعتی شریف۲
علامه طباطباییاقتصاد۲
خواجه نصیرالدین طوسیمهندس نقشه برداری۲
فرهنگیان – پردیس شهید چمرانآموزش فیزیک۲
تهرانشیمی محض۲
فردوسی مشهدمهندسی برق۳
فرهنگیان-پردیس امیر کبیر کرجآموزش ابتدایی۳
صنعتی اصفهانمهندسی شیمی۳
بجنوردمهندسی معماری۳
علم و صنعت ایرانمهندسی مواد و متالوژی۳
شهید بهشتی تهرانمهندسی انرژی۳
تبریزمهندسی پزشکی۳
صنعتی امیر کبیر تهرانفیزیک۳
صنعتی شاهرودمهندسی کامپیوتر۳

 

رشته های قبولی در گروه انسانی منطقه های یک، دو و سه به شکل زیر می باشند:

دانشگاهرشتهمنطقه
تبریزاقتصاد۱
فرهنگیان – پردیس نسیبه تهرانآموزش تاریخ۱
علامه طباطباییمدیریت صنعتی۱
تهرانمردم شناسی۱
فردوسی مشهدادبیات عربی۱
بین المللی امام خمینی(ره)روانشناسی۱
یزدحقوق۱
فردوسی مشهدمددکاری اجتماعی۱
الزهرا تهرانمدیریت مالی۲
علامه طباطبایی تهرانمدیریت بیمه۲
علامه طباطبایی تهرانجامعه شناسی۲
شهید بهشتی تهرانعلوم سیاسی۲
حکیم سبزواری سبزوارروانشناسی۲
خوارزمی تهرانفقه و حقوق اسلامی۲
علامه طباطبایی تهرانگردشگری۲
شیرازحقوق۳
اصفهانروانشناسی۳
تهرانعلوم تربیتی۳
شهر کردمشاوره۳
فرهنگیان – پردیس شهید هاشمی نژاد مشهدآموزش الهیات۳
شهیدباهنر-کرمانکارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وحقوق۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *