عمومی

با رتبه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ چی قبول میشم؟

یکی از معضلات اصلی دانشجویان فرایند انتخاب رشته است.

انتخاب رشته پروسه ای پیچیده است که بهتر است توسط متخصص آن انجام شود، ولی با این حال در ادامه میخواهیم رشته ها و دانشگاه هایی که با رتبه بین ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ می توانید در آن ها به ادامه تحصیل بپردازید اشاره کنیم.

ابتدا می خواهیم راجع به رشته های گروه تجربی صحبت کنیم:

رشتهدانشگاهمنطقه
پرستاریتبریز۱
علوم تغذیهعلوم پزشکی یاسوج۱
روانشناسیفردوسی مشهد۱
آموزش زیست شناسیفرهنگیان پردیس شهید رجایی۱
شیمی محضتهران۱
گفتار درمانیعلوم پزشکی شیراز۱
فناوری اطلاعات سلامتعلومپزشکی شیراز۱
فیزیو تراپیعلوم پزشکی همدان۲
زیست شناسی سلولی مولکولیتهران۲
ماماییعلوم پزشکی ایران۲
علوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی ایران۲
هوشبریعلوم پزشکی اصفهان۲
کار درمانیعلوم پزشکی ایران۲
کار درمانیعلوم پزشکی تبریز۳
هوشبریجندی شاپور اهواز۳
حسابداریشیراز۳
علوم تغذیهعلوم پزشکی گلستان۳
شیمی محضشهید بهشتی تهران۳
داروسازیعلوم پزشکی زابل۳

 

در ادامه سراغ رشته های گروه ریاضی که با این رتبه می توانید در آن ها قبول شوید می رویم:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
مهندسی برقفردوسی مشهد۱
مهندسی مکانیکیزد۱
معماری داخلیهنر شیراز۱
مهندسی پزشکیتبریز۱
حسابداریعلم و فرهنگ۱
روانشناسیفردوسی مشهد۱
مهندسی انرژیصنعتی قم۱
مهندسی معمارینوشیروانی بابل۲
فیزیکخوارزمی تهران۲
مهندسی معماریمحقق اردبیلی۲
مکانیکشهید باهنر کرمان۲
معندسی عمرانمازندران۲
مهندسی عمرانگیلان۳
مهندسی مواد و متالوژیشهید باهنر کرمان۳
مهندسی صنایعصنعتی بیرجند۳
مهندسی برقهمدان۳
مدیریت بازرگانیعلم و فرهنگ۳
مهندسی صنایعارومیه۳
مهندسی شیمیخلیج فارس بوشهر۳
مهندسی برقبناب۳

 

در ارتباط با گروه انسانی، رشته هایی که می توانید با این رتبه قبول شوید به شرح زیر هستند:

 

رشتهدانشگاهمنطقه
روانشناسیغیر انتفاعی احرار۱
مدیریت بازرگانیارومیه۱
حقوقپیام نور استان فارس۱
علوم سیاسیشیراز۱
جامعه شناسیارومیه۱
زبان شناسیاصفهان۱
اقتصادارومیه۱
مدیریت دولتیبیرجند۲
مشاورهگیلان۲
روانشناسیشهید چمران شیراز۲
مدیریت صنعتیقم۲
جغرافیااصفهان۲
حقوقایلام۳
جتمعه شناسیشیراز۳
برنامه ریزی اجتماعی تعاونتهران۳
مدیریت بیمهخوارزمی۳
اقتصادشبراز۳
مشاورهمحقق اردبیلی۳

 

برای افزایش اطلاعاتتان راجع به رشته های مختلف؛ می توانید به سایت دانشمندان جوان مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *