قبل از حل مشکل افت تحصیلی نیاز به بررسی علل‌های آن است؛ حال به چند نمونه از آنها می‌پردازیم:

🔺نداشتن انگیزه

برخی مواقع تنها دلیل افت تحصیلی دانش‌آموزان بی‌انگیزگی است، عدم داشتن انگیزه تقریبا غیرقابل حل شدن می‌باشد از همین رو مشکلی‌ست که باید جدی گرفته شود؛ به طور مثال تنبلی، نداشتن مهارت مطالعه و تمرکز ذهن همگی قابل حل است ولی بی‌انگیزگی اگر ایجاد شود مشکل‌ بزرگی ایجاد می‌کند.
و اگر شخصی در طول زندگی و برای آینده و هدفی نداشته باشد چطور برای ادامه‌ی راه درس بخواند؟! و همین باعث افت تحصیل می‌شود.

🔺تنبلی

برخی دیگر از افراد توانایی مطالعه دارند ولی تنبلی می‌کنند و تنها دلیل افت آنها همین است. برخی دیگر از نوجوانان و یا حتی بزرگسالان که دانشجو و دانش‌آموز هستند پس از مدتی درس خواندن خسته می‌شوند، آنها تنبل نیستند بلکه مقدار انرژی‌شان همین‌قدر کفاف می‌کند. افراد تنبل می‌خواهند به ساده‌ترین روش ممکن به آن هدف برسند و خب… این بد نیست!! دنیا به افراد متفاوتی برای ادامه نیاز دارد. پس اگر فرد تنبلی هستید (یعنی از دوران کودکی همین‌گونه بوده‌اید) این بعد شخصیت خود را بپذیرید و به دنبال راه درست خود باشید، اما بهانه تراشی نکنید!

🔺خودپنداره

مطالعات گوناگون نشان داده است که شیوه‌ی نگرش فرد به خود، در پدید آوردن شکست یا کامیابی وی تأثیر دارد، هنگامی که فرد تصور خوبی درباره‌ی خود دارد، احساس میکند که موجودی توانـمند است و با اطمینان فکر می‌کند و می‌کوشد رفتارش توأم با موفقیت باشد تا بعدها موجب احساس ارزشمندی‌اش شود؛ اما برعکس دانش‌آموزی که خود را ناموفق می‌داند عملکرد تحصیلی‌اش پایین‌تر از سطح استعداد و توانایی‌های ذاتی‌اش می‌باشد؛ در واقع این دانش‌آموز توانایی موفق شدن را دارد، اما به دلیل عواملی غیر از هوش نمی‌تواند به حد مورد انتظار برسد، زیرا می‌پندارد که ناتوان است. چنین فردی در انجام تکلیف جدید احساس درماندگی می‌کند.

نویسنده:ریحانه کریمی