حقایقی که راجب خانواده و نوجوان باید بدانیم

“نوجوانی” بحرانی‌ترین دوره زندگی

نوجوان به‌دلیل رشد سریع جسم و روان نسبت به سایر دوره‌ها نیازهای متفاوتی پیدا می‌کند.

نیاز به استقلال فردی سبب می‌شود تا در مقابل والدین و مربیان مقاومت کند و متعاقب آن آرامش فرد بر هم  بخورد؛ عدم آگاهی‌ به نحوه برخورد صحیح با این تغییرات از سوی خانواده منجر به بروز چالش بین خانواده و نوجوان می‌گردد.

او دیگر کودک نیست!

در این دوره فرد هنوز از تجربه کافی برخوردار نیست، والدین گمان می‌کنند او هنوز کودک است و خود نوجوان فکر می‌کند بزرگ شده و می‌خواهد مسئولیتی به عهده بگیرد و با استقلال فردی خودش را در جامعه نشان دهد.

عملکرد خانواده در رشد بهنجار و نابهنجار نوجوان

مطالعه تقارن بحران‌های نیمه عمر و نوجوانی فرزندان نشان داده که روابط والدین و نوجوان و عملکرد خانواده با رشد رفتاری و درونی نوجوان تطابق دارد. شواهد موجود نشان دهندهٔ تاثیر  شیوه‌های انضباطی والدین بر رشد خصایص شخصیتی فرزندان است، احتمال داشتن فرزندانی با اعتماد به نفس بالا، مستقل و مسئولیت‌پذیر برای والدین آزادمنش و اطمینان‌بخش بیشتر است. والدین مستبد اجازه تصمیم گیری به نوجوان نمی‌دهند و با استقلال او مقابله می‌کنند.

به موارد زیر دقت کنید:

-موضوعهای اصلی و فرعی استخراج شده در مورد نقش خانواده در سلامت نوجوان-

۱. افزایش فاصله نسلی بین والدین و نوجوانان

– ناآگاهی از ویژگی ها و عوامل خطر نوجوانی

– رابطه غیردوستانه و تحقیرآمیز بافرزندان

– والدین سنتی

۲. والدین، مسئول سلامت نوجوانان
۳. کارکرد غیر موثر والدین

– مهار وقضاوت غیرمنطقی

– اختلافات خانوادگی منشا ترک تحصیل

– تظاهر به عدم مصرف الکل و سیگار در مقابل والدین

– لزوم آماده سازی نوجوانان برای زندگی اجتماعی در دنیای واقعی

۴. اقتصاد خانواده و سلامت نوجوان

– بیکاری والدین

– اشتغال زیاد والدین

 • افزایش فاصله نسلی بین والدین و نوجوانان:

  طبق مطالعاتی که صورت گرفت یکی از زمینه های مورد تاکید نوجوانان، مسائل و مشکلات ارتباطی بین آنان و والدین بوده است. نوجوانان بارها بر افزایش فاصله نسلی بین والدین و نوجوانان اشاره داشته اند و این فاصله را منشأ چالش های جاری در روابط و درک متقابل فرزندان والدین که برایند آن از چندین جهت بر سلامت نوجوانان موثر بوده است، ذکر کرده اند.

والدین ناآگاه، سنتی، تحقیرکننده کسانی هستند که فرزندان را از خانه فراری و متنفر میکنند زیرا فرض نوجوان بر این اساس است که او درک نمیشود.

 • والدین مسئول سلامت نوجوان:

  نوجوانان معتقدند والدین در حفظ و ارتقا سلامت آنان نقش های متعددی دارند. ارتباطات مطلوب، آموزش مهارتهای زندگی، پرورش هویت و اعتماد به نفس و تأمین آرامش فرزندان، بخشی از این رسالت عظیم هستند.

 

 • کارکرد غیر موثر والدین:

  مهار و قضاوت های غیرمنطقی با امر و نهی های مکرر والدین و ناتوانی آنان بذای بیان انتظاراتشان از فرزند خود، برای اغلب نوجوانان با تجارب نامطلوبی همراه بوده است. گاهی هم توصیه های والدین به فرزندان تهدیدی است بر روند تکاملشان حساب میشود که از دید خود نوجوانان بیان شده.

درگیری ها و نزاع های خانوادگی از مهمترین موانع سلامت نوجوانان ذکر شده است.گاه نوجوانان مشکلات زیادی را در روند این تنش ها تجربه میکنند و تاوان مضاعف پیامدهای این اختلافات را نیز میپردازند.

 • اقتصاد خانواده و سلامت نوجوان

  : بیکاری والدین یا حتی اشتغال زیاد آنان هر دو مانع سلامت نوجوانان شمرده شده است؛ بسیاری از نوجوانان ذکر کرده اند که والدین برای گذران زندگی مجبورند وقت زیادی صرف کنند و فرصت و حوصله کمتری برای رسیدگی و حتی صحبت کردن با فرزند نوجوان خود داشته باشند. همچنین شیوع افسردگی در نوجوانی با طبقه پایینتر اقتصادی اجتماعی بیشتر است.

نویسنده: ندا ایزد پناه