اردو- همایش نوروزی مخصوص دوازدهمی ها

اردو- همایش نوروزی مخصوص دوازدهمی ها
علاوه بر مطالعه دروس و نکات، همایش برای آمادگی کنکور اردیبهشت برای شما کنکوری های عزیز در نظر گرفته شده.
نوروز بهترین فرصت برای پیشی گرفتن از رقباتون هست.

آموزشگاه دانشمندان جوان
تلفن: ۰۲۱۵۵۹۳۴۵۰۲
۰۲۱۵۵۹۵۶۲۰۹